Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že v dňoch od 09.08.2021 do 12.08.2021 bude zubná ambulancia zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne prípady ošetrí zastupujúci lekár po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Zastupovanie:


16.08.2021 MUDr. Knoteková, č. tel.: 037/779 50 28 Výčapy - Opatovce 472
17.08.2021 MUDr. Kováč, č. tel.: 0903 428 266 ZS Pohranice
18.08.2021 MUDr. Kostrejová, č. tel.: 037/650 68 35 Štefánikova 146, Nitra
19.08.2021 MUDr. Ložeková;, č. tel.: 0902 500 249 PK Párovce, Koceľova 29, Nitra
20.08.2021 MUDr. Kováčová, č. tel.: 037/652 24 05 PK Párovce, Koceľova 29, Nitra