CENNÍK

ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV

Anestézia20,- Eur
Dentálna hygiena36,Eur
Fotokompozitná výplň – 1 plôška30,Eur
Fotokompozitná výplň – 2 plôšky40,- Eur
Fotokompozitná výplň – 3 plôšky50,- Eur
Endodontické ošetrenie – 1 koreňový kanálik30,- Eur
Endodontické ošetrenie – 2 koreňové kanáliky60,- Eur
Endodontické ošetrenie – 3 a viac koreňových kanálikov90,- Eur
Korunka – Kovokeramická170,- Eur
Korunka – Celokeramická230,- Eur
Korunka – Zirkonová280,- Eur
Konzultácia 30,- Eur