OZNAMY

Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že v dňoch od 4.3.2024 do 8.3.2024 bude zubná ambulancia zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Akútne prípady ošetrí zastupujúci lekár po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

4.3.2024MUDr. KYSELOVÁZS GOLIANOVO
5.3.2024MUDr. LIBAIOVÁK rieke 2/A, D. Krškany
6.3.2024MUDr. LOŽEKOVÁPK PÁROVCE, Koceľova 29, Nitra
7.3.2024MUDr. REHÁKOVÁJ. Kráľa 41, Nitra
8.3.2024MUDr. MENDELOVÁLuk 2, Ivanka pri Nitre